Cod de conduită eveniment HACK for the FUTURE

Codul de Conduită  • Îi voi trata pe ceilalți participanți la hackaton cu respect
  • Nu voi abuza, hărțui, urmări sau amenința pe ceilalți. Nu voi face comentarii ofensarii legate de gen, orientare sexuală, dizabilitate, înfățișare, mărime corporală, rasă sau religie. Nu îi voi întrerupe pe alții sau evenimentul, nu voi face contact fizic nepotrivit sau acorda complimente necuvenite sau ofensatorii către ceilalți participanți la eveniment.
  • Voi păstra un limbaj decent, adaptat contextului și locului de desfășurare.
  • Voi trata cu respect instituția, echipamentele și facilitățile puse la dispoziție.
  • Voi păstra curățenia, prin folosirea coșurilor de gunoi și a locurilor special amenajate pentru fumat.
  • Voi anunța organizatorii și echipa Fundației ENSO cu privire la orice problemă.
  • Voi urma regulile de desfășurare a evenimentului.
  • Voi folosi doar instrumentele autorizate și nu voi utiliza resurse sau unelte asupra cărora nu am dreptul de autor sau nu au fost licențiate spre a fi folosite.
  • Voi verifica website-ul hackathon.enso-foundation.org și/sau voi avea o conversație cu un reprezentant al organizatorilor dacă am vreo nelămurire legat de regulament sau desfășurarea evenimentului.
  • Voi încerca să nu stric sau să am un comportament care să încalce codul de conduită.

Înțeleg că organizatorii evenimentului HACK to the FUTURE pot lua orice măsură consideră necesară, inclusiv avertismente sau excludere din activitate.
back to top